Tổng thống Venezuela bổ nhiệm 6 bộ trưởng mới, cải tổ nội các

Tin mới

14/10/2012 12:45

M.Khuê