Tổng thu ngân sách 8 tháng qua ước đạt 447.000 tỉ đồng, bằng 60,4% dự toán

Tin mới

07/09/2012 05:00

M.Nhung