Toyota VN chỉ bán được trên 11.000 xe 8 tháng đầu 2012, tồn kho tới 3.000 xe

Tin mới

21/10/2012 10:59

M.Nhung