TPHCM: 36 phường ở các quận 3, 6, 5, 11, Bình Thạnh không còn hộ nghèo

Tin mới

03/09/2012 10:42

là (cùng có 8 phường), (6 phường), quận

T.Tiên