TPHCM: Bố trí rạp hát Nhân Dân (Trần Phú, Q5) cho Đoàn múa rối TPHCM làm việc tạm

Tin mới

08/10/2012 06:30

M.Nhung