TPHCM có 11.397 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tính đến tháng 8-2012

Tin mới

20/10/2012 01:00

M.Nhung