TPHCM đang triển khai 21 dự án ODA, tổng vốn 116.908 tỉ đồng

Tin mới

02/08/2012 05:00

M.Nhung