TPHCM: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 2,8 tỉ USD, tăng 7,2% so tháng 10

Tin mới

04/12/2012 02:00

M.Nhung