TPHCM: Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Sài Gòn và kênh rạch đang xuống nhanh

Tin mới

21/10/2012 09:42

M.Nhung