Trà Vinh cung cấp điện hơn 18.900 hộ dân vùng sâu, dân tộc Khmer

Tin mới

04/11/2012 15:15

M.Khuê