Trà Vinh: Đặc sản tôm khô Vinh Kim giá tăng vọt dịp tết, từ 800.000 đ/kg lên 1,2 triệu đ/kg

Tin mới

01/02/2013 00:01

M.Nhung