Trà Vinh: Mưa liên tục từ đầu tháng 9 làm thiệt hại khoảng 1.000ha tôm sú

Tin mới

04/10/2012 03:00

M.Nhung