Trà Vinh: Triều cường dâng cao mấy ngày qua gây vỡ đê, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Tin mới

19/10/2012 02:00

M.Nhung