Trên 80% công chức cấp xã của TP Cần Thơ đạt tiêu chuẩn theo chức danh

Tin mới

19/10/2012 11:20

T.Tiên