Triều Tiên lắp đặt 2 đài quan sát cao 60 m gần Panmunjom để giám sát Hàn Quốc

Tin mới

04/02/2013 07:27


Phong Linh