Triều Tiên rải tới 17.000 truyền đơn chống Hàn Quốc trong ngày 29-9

Tin mới

02/10/2012 21:15

T.Tiên