Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt cấm vận và nối lại các tour du lịch đến núi Kumgang

Tin mới

11/08/2012 08:40

B.T.H