Trợ lý cấp cao nhất của TT Syria - Bouthaina Shaaban - đến Trung Quốc ngày 14-8

Tin mới

15/08/2012 04:27

M.Nhung