Trộm vừa đột nhập chùa Hàm Long (Bắc Ninh), lấy đi nhiều đồ thờ cổ quí hiếm

Tin mới

16/10/2012 02:00

M.Nhung