Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển 10km/giờ theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam

Tin mới

06/01/2013 16:04

M.Khuê