Trong 24 giờ tới, bão số 9 (Bopha) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hướng về Philippines

Tin mới

09/12/2012 08:35

M.Nhung