Trong năm nay đã có 119 nhà báo trên toàn thế giới thiệt mạng khi tác nghiệp

Tin mới

23/11/2012 04:30

M.Nhung