Trung Quốc đang đóng 4 tàu tuần tra, 5 tàu hải giám siêu trọng

Tin mới

18/01/2013 07:26


Phong Linh