Trung Quốc đưa tàu chiến mạnh nhất (Liễu Châu loại 054A) ra biển Đông

Tin mới

04/01/2013 07:02

Phong Linh