Trung Quốc hiện gây khí thải lớn nhất thế giới, chiếm 23,4% lượng CO2 toàn cầu

Tin mới

19/12/2012 02:30

M.Nhung