Trung Quốc: Mặt nước biển ở vịnh Lai Châu, Sơn Đông đóng băng, 1.000 thuyền mắc kẹt

Tin mới

04/01/2013 20:59

 

Phong Linh