Trung Quốc: Ngập mỏ than ở Hắc Long Giang đêm 1-12, 16 thợ mỏ kẹt dưới đất

Tin mới

02/12/2012 14:01

M.Nhung