Trung Quốc phong hàm tướng cho 6 sĩ quan quân đội và cảnh sát cấp cao ngày 30-7

Tin mới

31/07/2012 01:30

M.Nhung