Trung Quốc phong hàm tướng cho 6 sĩ quan quân đội và cảnh sát cấp cao ngày 30-7

Thứ Ba, 01:30  31/07/2012

M.Nhung
[Quay lại]