Trung Quốc phong hàm tướng cho 6 sĩ quan quân đội và cảnh sát cấp cao ngày 30-7

Thứ Ba, 01:30  31/07/2012

M.Nhung
[Quay lại]
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Bạn ủng hộ phương án nghỉ Tết Ất Mùi 7 ngày hay 9 ngày?
  •  Nghỉ 7 ngày
  •  Nghỉ 9 ngày
vote result