Trung Quốc: Tuyết rơi dày hơn 50mm ở Bắc Kinh sáng 4-11, mức kỷ lục từ 1951

Tin mới

04/11/2012 14:20

M.Nhung