TT Nga bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko làm đại diện tại NATO

Tin mới

24/10/2012 21:40

B.T.H