Từ 6-8, nắng nóng kết thúc ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa; dịu dần ở Bắc và Trung Trung Bộ

Tin mới

06/08/2012 03:01

M.Nhung