Từ 7-8, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản diễn tập hải quân chung ở Hawaii

Tin mới

07/08/2012 12:42

Phong Linh