Từ đầu tháng 11, xe khách được chạy 2 chiều qua nội thành TP Huế để sửa đường tránh

Tin mới

02/11/2012 16:38

 
 
Phong Linh