Từ ngày 22-12, giá điện bình quân là 1.437 đồng/kWh, tăng 68 đồng/kWh

Tin mới

21/12/2012 21:15

 

T.Nguyên