Từ sáng 25-10, phía Đông Biển Đông gió giật cấp 10-11, biển động rất mạnh

Tin mới

24/10/2012 10:18

 

Phong Linh