Từ tháng 2-2013, Sharp sẽ xuất xưởng màn hình 4K mỏng nhất thế giới

Tin mới

04/12/2012 20:40

B.TQ