Từ tháng 8 đến nay có 3 lính Triều Tiên đào ngũ sang Hàn Quốc

Tin mới

10/10/2012 10:38

 

T.Nguyên