Từ trưa 5-12, khu vực phía đông Biển Đông gió giật cấp 14-15, biển động dữ dội

Tin mới

04/12/2012 07:10

Phong Linh