Úc: Dông lớn gây ra hơn 170.000 vụ sét đánh làm 6.000 ngôi nhà mất điện

Tin mới

06/11/2012 14:22

 
 
Phong Linh