UNAIDS: Số người nhiễm HIV tăng từ 29,4 triệu người năm 2001 lên 34 triệu năm 2011

Tin mới

02/12/2012 08:38

M.Nhung