Ứng viên bầu cử tổng thống Armenia, Paruir Airikian bị bắn trọng thương ở thủ đô

Tin mới

01/02/2013 07:30


Phong Linh