Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương cảnh báo cá ngừ đang bị đánh bắt cạn kiệt

Tin mới

03/12/2012 00:30

M.Nhung