Vasep: Xuất khẩu tôm năm nay không đạt mục tiêu 2,4 tỷ USD, dự báo chỉ đạt 2,2 tỉ USD

Tin mới

20/11/2012 19:20

 

T.Kim