Venezuala: Tổng thống Chavez sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới vào ngày 10-1

Tin mới

05/01/2013 12:50

B.T.H