Venezuela: Đô đốc Hải quân Diego Molero được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng

Tin mới

30/10/2012 11:44

 

T.Nguyên