Venezuela đóng cửa toàn bộ biên giới trong ngày bầu cử 7-10

Tin mới

07/10/2012 09:20

M.Nhung