Venezuela: Hơn 17 triệu cử tri bầu 23 thống đốc và hội đồng lập pháp bang ngày 16-12

Tin mới

16/12/2012 19:40

M.Nhung