Venezuela viện trợ 646 tấn hàng nhân đạo cho Cuba, Haiti

Tin mới

29/10/2012 09:20

 
 
 
T.Nguyên