Venezuela vừa cho phép công ty YPF (Argentina) khai thác dầu mỏ tại lưu vực sông Orinoco

Tin mới

02/08/2012 02:30

M.Nhung