Vietnam Airlines bắt đầu chuyển sang khai thác sân bay mới tại Phú Quốc từ ngày 2-12

Tin mới

01/12/2012 10:40

B.T.H